Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

13 października - św. Edwarda, króla i wyznawcy (3 kl., szaty białe)

2015-10-12

Św. Edward Wyznawca, wnuk św. Edwarda Męczennika, urodził się w roku 1003. Wychowywał się na dworze normandzkim. Po wypędzeniu z Anglii Duńczyków zasiadł na tronie w roku 1042. Gorliwie zabiegał o odrodzenie chrześcijaństwa w swoim kraju. Był wielkim opiekunem ubogich. Zmarł 5 stycznia 1086 roku. 

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.

Ps. Nie unoś sie z powodu złoczyńców, ani
nie zazdrość czyniącym nieprawość. Chwała Ojcu...

PS. 36,30-31.1

Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium: lex Dei eius in corde ipsius.

Ps. Noli aemulari in malignantibus: neque zelaveris facientes iniquitatem. Gloria Patri...

 

 

KOLEKTA

Boże, który ukoronowałeś chwała wiekuistą Swojego Wyznawcę świętego Króla Edwarda, daj nam tak czcić go na ziemi, abyśmy mogli królować z nim w niebie. Przez Pana.

 

 

Deus, qui beatum regem Eduardum Confessorem tuum aeternitatis gloria coronasti: fac nos, quaesumus; ita eum venerari interris, ut cum eo regnare possimus in caelis. Per Dorninum.

 

LEKCJA Syr 31,8-11

 Błogosławiony mąż, który okazał się bez zmazy i który nie ubiegał sie za złotem, i nadziei nie pokładał w pieniądzach i skarbach. Któż to jest? - a chwalić go będziemy. Bo w życiu swym dziwów dokonał. Kto w tej sprawie jest doświadczony i doskonały, będzie miał wieczną chwałę: który mógł przestąpić, a nie przestąpił, źle czynić, a nie uczynił; przeto pewne są skarby jego u Pana, a jałmużny jego wysławiać będzie zgromadzenie świętych.

 

GRADUAŁ

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie w domu Pańskim.
V. By głosić z rana Twoje miłosierdzie, a wierność Twoją nocami.

 

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Błogosławiony człowiek, który zniesie pokusę, bo utwierdziwszy sie otrzyma wieniec żywota. Alleluja.

PS 91,13-14.3

Iustus ut palrna ílorebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur in domo Domini.
V. Ad annuntiandum mane misericordiam tuam, et veritatem mam per noctem.

 

 

Jk 1.12

Alleluia, alleluia. V. Beatus vir, qui suffert tentationem: quoniam, cum probatus fuerit, aceipiet coronam vitae. Alleluia.

 

 

EWANGELIA Łk 12,35- 40

Życie Świętych było czujnym oczekiwaniem powrotu Chrystusa.

Onego czasu: Rzekł Jezus uczniom swoim: <<Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorejące w rekach waszych. A sami bądźcie podobni do ludzi oczekujących powrotu pana swego z godów weselnych; aby, gdy nadejdzie i zakołacze, natychmiast mu otworzyć. Błogosławieni słudzy owi, których pan, gdy nadejdzie, zastanie czuwającymi. Zaprawdę powiadam wam, że przepasze się i każe im zasiąść, a przechodząc usługiwać im będzie. I czy przyjdzie o drugiej straży, czy też o trzeciej straży nadejdzie, a tak zastanie: błogosławieni są słudzy owi. A to wiedzcie, że gdyby wiedział pan domu, o której godzinie nadejdzie złodziej, czuwałby zaiste i nie dopuścili by podkopać domu swego. I wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której sie nie spodziewacie>>.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Z nim moja wierność i moja łaska; w moim imieniu moc jego wzrośnie.

 

PS 88,25

Veritas mea et misericordia mea cum ipso: et in momine meo exaltabitur cornu eius.

 

SEKRETA

Wspominając Twoich Świętych składamy Ci, Panie, ofiarę chwały i ufamy, że ona wybawi nas od złego teraz i w przyszłości. Przez Pana.

 

Laudis tibi, Domino, hostias immolamus in tuorurm commemoratione Sanctorum: quibus nos etpraesentibus exui malis confidimus et futuris. Per Dominum.

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Błogosławiony sługa, którego Pan przyszedłszy znajdzie czuwającego. Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi dobrami swymi.

Mt 24,46-47

Beatus servus, quem, cum venerit dominus, invenerit vigilantem: amen, dieo Vobis, super omnia bona sua constituet cum.

 

 

POKOMUNIA

Pokrzepieni niebieskim pokarmem i napojem, błagamy Cię pokornie, Boże nasz, niech nas bronią modlitwy tego, W którego święto przyjęliśmy te dary.

 

 

Refecti cibo potuque caelesti, Deus noster, te supplices exoramus: ut, in cuius haec commemoratione percepirnus, eius muniamur et precibus. Per Dominum.