Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

14 października - św. Kaliksta, papieża i męczennika (3 kl., szaty czerwone)

2015-10-13

Św. Kalikst pochodził z rodziny niewolniczej. Jako archidiakon papieża uporządkował katakumby przy drodze Appijskiej, później jako papież znacznie rozszerzył ten cmentarz, który nosi odtąd jego imie. Św. Kalikst został papieżem w roku 217 i rządził Kościołem do roku 222. Umożliwił pokutę kościelną i otrzymanie rozgrzeszenia tym grzesznikom, których dawniej wykluczano od pokuty kościelnej, zostawiając ich sądowi Bożemu.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Jeśli miłujesz mnie, Szymonie Piotrze, paś baranki moje, paś owce moje.

Ps. Sławić Cie będę, Panie, bo mnie wybawiłeś, i nie sprawiłeś ze mnie uciechy mym wrogom. Chwała Ojcu.

 

J 21,15-17; PS 29,2

Si diligis me, Simon Petre, pasce agnos meos, pasce oves meas.

Ps. Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me, nec delectasti inirnicos meos super me. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Boże, który widzisz, że upadamy wskutek swojej ułomności, odnów W nas litościwie miłość ku Tobie przez przykłady ich Świętych. Przez Pana.

 

 

Deus, qui nos conspicis ex nostra infirmitate deficere: ad amorem tuum nos misericorditer per Sanctorum tuorum exempla restaura. Per Dominum.

LEKCJA 1 P 5,1-4. 10-11

Święty Papież wiernie wypełniając zalecenia św. Piotra, pierwszego papieża, stał się wzorem dla owczarni Chrystusowej i zasłużył na niewiędnący wieniec chwały.

Najmilsi! Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako równie starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nie dla szkaradnego zysku. Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni. A gdy się zjawi książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po niewielkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas, jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

 

GRADUAŁ

Niechaj Go sławią ludy w zgromadzeniu, i na zebraniu starców niechaj Go chwalą. V. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za jego cuda dla synów człowieczych.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduje Kościół mój. Alleluja.

PS 106,32.31

Exaltent cum in Ecclesia plebis: et in cathedra seniorurn laudent cum. V. Confiteantur Domino miscricordiae eius; et mirabflia eius filiis horninum.

 Mt 16,18

Alleluia, alleluia. V. Tues Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. Alleluia.

EWANGELIA Mt 16,13-19

Onego czasu: Przyszedł Jezus w okolicę Cezarei Filipowej i pytał uczniów swoich, mówiąc: <<Za kogo mają ludzie Syna Człowieczego?›› A oni powiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo jednego z proroków>>. Rzekł im Jezus: «A wy za kogo mię macie?›› Odpowiadając Szymon Piotr rzekł: <<Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego>>. A odpowiadając Jezus rzekł mu: <<Błogosławionyś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie objawiły tobie, jeno Ojciec mój, który jest w niebiosach. A ja ci powiadam, że ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduje Kościół mój i bramy piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego: a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiosach; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiosach>>.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Otom dał moje słowa w usta twoje; otom cię dziś postawił nad narodami i nad królestwami, abyś wyrywał i burzył, i budował, i sadził.

Jer 1,9-10

Ecce, dedi verba mea in ore tuo: ecce, constitui tesuper gentes et super regna, ut evellasiet destruas, et aedifices et plantes.

 

SEKRETA

Panie, niech nas wspomaga ta tajemnicza ofiara, niech nas wyzwoli od naszych przewinień i zapewni nam wieczne zbawienie. Przez Pana.

 

Mystica nobis, Domine, prosit oblatio: quae nos et a reatibus nostris expediat, et perpetua salvatione confirmet. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ty jesteś Opoką, a na tej Opoce zbuduje Kościół mój.

Mt 16,18

Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam.

 

POKOMUNIA

Prosimy Cię, Panie, rządź miłościwie Twoim Kościołem, krzepionym przez święty pokarm, aby pod Twoim możnym panowaniem rosła wolność Kościoła, a związek jego z Tobą trwał niezachwiany. Przez Pana.

 

 

Refectione sancta enutritam guberna, quaesumus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut, potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persistat. Per Dominum.