Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

15 października - św. Teresy z Avili, dziewicy (3 kl., szaty białe)

2015-10-14

Św. Teresa urodziła się W Avili w roku 1515. jako dziecko marzyła o męczeństwie za wiarę. W dwudziestym roku życia wstąpiła do klasztoru Karmelitanek. Idąc za natchnieniem Bożym przeprowadziła reformę swojego zakonu fundując 32 klasztory. Z pomocą św. Jana od Krzyża przedsięwzięła również reformę Karmelitów. Nową gałąź zakonu nazwano Karmelitami Bosymi. W oparciu o swoje osobiste doświadczenia św. Teresa napisała szereg dzieł, które są perłami literatury mistycznej. Zmarła 15 października 1532 roku.

Msza Dilexisti. Chociaż święta Dziewica wyrzekła się małżeństwa, nie jest pozbawiona Oblubieńca, jest nim sam Chrystus, który w specjalny sposób Jednoczy się z duszą wolną od ziemskiej miłości. Śpiewy mszalne są wyjęte z Ps 44, który opiewa zaślubiny Chrystusa z Kościołem i z duszą Jemu oddana.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Miłujesz sprawiedliwość, na nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela obficiej niż twe towarzyszki.

Ps. Z mego serca płynie piękne słowo, pieśń moją śpiewam dla Króla. V. Chwała Ojcu.

PS 44, 8.2

Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetluae prac consortibus tuis.

Ps. Eructavit cor meum verburn bonum: dico ego opera mea Regi. V. Gloria Patri.

 

 

KOLEKTA

Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy radując się z uroczystości świętej Twojej Dziewicy Teresy, nabyli uczucia synowskiego oddania. Przez Pana.

 

Exaudí nos, Deus, salutaris noster: ut, sicut de beatae Theresiae Virginis tuae festivitate gaudemus, ita piae devotionis erudiamur affectu. Per Domínum.

 

LEKCJA 2 Kor 10,17-18; 11,1-2

Bracia: Kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. Nie ten bowiem, kto zaleca samego siebie, wart jest uznania, ale ten, którego Bóg zaleca. Obyście znieść mogli nieco szaleństwa z mej strony. Zechciejcie znieść i mnie, Ubiegam się bowiem o was z gorliwością, która z Boga jest, bo poślubiłem was jednemu mężowi, aby was okazać czystą dziewicą Chrystusowi.

 

GRADUAŁ

W chwale i piękności swojej wystąp, walcz zwycięsko i króluj. V. W obronie wiary i sprawiedliwości niech cudów dokona twoja prawica.

 

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Za nią prowadzą do Króla dziewice, jej druhny wiodą do niego z radością. Alleluja.

PS 44,5

Specie tua, et pulchntudine tua intende, prospere procedc et regna. V. Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitíarn: et deducet te mirabiliter dextera tua.

 

 

PS 44,15-16

Alleluia, alleluia. V. Adducentur Regi Virginespost cam: proxirnae eius afferentur tibi in laetitia. Alleluia.

 

EWANGELIA Mt: 25,1-13

Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: <<Podobne będzie Królestwo Niebieskie dziesięciu pannom, które wziąwszy lampy wyszły na spotkanie oblubieńca i oblubienicy. Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych. Ale pięć głupich, wziąwszy lampy, nie zabrały ze sobą oliwy, mądre natomiast wzięły oliwy W naczynia swoje wraz z lampami. A gdy się oblubieniec opóźniał, zdrzemnęły się wszystkie i posnęły. Wszakże o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi, wynajdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły lampy swoje. Głupie zaś rzekły do mądrych: Dajcie nam waszej oliwy, bo gasną lampy nasze. Odpowiedziały mądre, mówiąc: Aby snadź nie zabrakło nam i wam, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. A gdy one poszły kupować, przybył oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na gody. A zamknięto drzwi. W końcu przyszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam! A on, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę mówię wam, że 'was nie znam.Czuwajcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny>>.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Córki królewskie idą ci naprzeciw, królowa stoi po prawicy Twojej strojna w złoto i szatę wzorzystą.

PS 44,10

Filiae regum in honore tuo, astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate.

 

SEKRETA

Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy radując się z uroczystości świętej Teresy, Twojej Dziewicy, karmili się strawą jej niebieskiej nauki i nabyli uczucia synowskiego oddania. Przez Pana.

 

Exaudi nos, Deus, salutaris noster: ut, sicut de beatae Teresiae Virginis tuae festivitate gaudemus; ita caelestis eius doctrinae pabulo nutriamur, et piae devotionis erudiamur affectu. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Pięć panien mądrych wzięło oliwy w naczynia swoje z lampami. A o północy rozległe się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi; wyjdźcie na spotkanie Chrystusa Pana.

 

Mt 25,4.6

Quinque prudentes virgines acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus: media autem nocte clamor factus est: Ecce, sponsus venit: exite obviarn Christo Domino.

 

POKOMUNIA

Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami: wzmacniaj nas stale za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy. Przez Pana.

 

 

Satiasti, Domine, familiam tuam rnuneribus sacris: eius, quaesumus, semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum.