Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

16 października - św. Jadwigi, wdowy (3 kl., szaty białe)

2015-10-14

Św. Jadwiga urodziła się na zamku Andcchs w Bawarii około roku 1174. Mając dwanaście lat, poślubiła księcia polskiego Henryka Brodatego, z którym miała dwóch synów i trzy córki. Potem oboje małżonkowie związali się ślubem doskonałej czystości i trzydzieści następnych lat przeżyli wstrzemięźliwie. Jadwiga przeżyła śmierć męża i dzieci, z wyjątkiem jednej córki. Ukochany syn, Henryk Pobożny, poległ w bitwie z Tatarami pod Legnica. Ostatnie lata swojego życia spędziła św. Jadwiga w ufundowanym przez siebie klasztorze Cysterek w Trzebnicy, gdzie jej córka Gertruda była przełożona. Zmarła 15 października 1243 roku. Relikwie spoczywają w Trzebnicy. Śląsk czci ją jako swoją Patronkę.

Msza Cognovi. Olbrzymia większość chrześcijan dążyła do zbawienia w małżeństwie. Wiele świętych niewiast osiągnęło heroiczną miłość Boga i bliźniego wykonując codzienne prace domowe.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Wiem, Panie, że słuszne są Twoje wyroki, żeś sprawiedliwie mnie trapił: drży moje ciało z bojaźni przed Tobą, lękam się Twoich wyroków.

Ps. Błogosławieni, których droga jest niepokalana: którzy postępują zgodnie prawem Pana. V. Chwała Ojcu.

PS 118, Ps 120.1

Cognovi, Domine, quia aequitas iudicia tua, et in veritate tua. humiliasti me: confige timore tuo carnes meas, a mandatis tuis tirnui.

 

Ps. Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini, V. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Boże, który św. Jadwigę pobudziłeś do przejścia całym sercem od przepychu światowego do pokornego naśladowania Krzyża Twego, spraw, abyśmy przez jej zasługi i za jej przykładem nauczyli się
deptać przemijające rozkosze świata
i obejmując Krzyż Twój zwyciężać wszelkie przeciwności: Który żyjesz.

 

 

Deus, qui beatam Hedwigem a saeculi pompa ad humilem tuae Crucis sequelarn toto corde transire docuisti: concede; ut eius meritis et exemplo discamus perituras mundi calcare delicias, et in amplexu tuae Crucis omnia nobis adversantia superare: Qui vivis.

 

 

 

LEKCJA Prz 31,10-31

Na kartach Starego Testamentu znajdujemy obraz idealnej matki całkowicie oddanej mężowi i domownikom.

 

Mężną niewiastę któż znajdzie? jej wartość daleko ponad ostatnie granice! Serce jej męża ufność w niej pokłada, a zysków mu nie zabraknie. Świadczy mu to, co dobre, a nie złe, po wszystkie dni jego życia. Poszukała wełny i lnu i przemyślnie pracowała rękoma swymi. Stała się jako okręt kupiecki, co z dala chleb swój przywozi. Wstała jeszcze wśród nocy i żywność rozdała domownikom, a pokarm swoim służącym. Pomyślała o roli i nabyła ją, z owocu swych rąk zasadziła winnicę. Biodra swe męstwem opasała i umocniła swe ramię. Skosztowała i przekonała się, że dobre jest jej zajęcie: pochodnia jej nocą nie zgaśnie. Sięgnęła ręką po trudne zajęcia, a palce jej ujęły wrzeciono. Nieszczęśliwemu otwarła swą rękę, wyciągnęła swe dłonie ku biedakowi. Dla domu swego o chłody lękać się nie będzie: wszyscy bowiem jej domownicy podwójnie są odziani. Zwierzchnią szatę sporządziła sobie: bisior i purpura to jej odzienie. Mąż jej jest znany wśród bram, gdy ze starszymi okręgu zasiądzie. Tkaninę uczyniła i sprzedała, i dostarczyła pas Chananejczykowi. Moc i dostojność jej szatą, i śmieje się na myśl o dniu ostatnim. Usta swe dla mądrości otwiera, a językiem jej rządzi prawo łagodności. Myślała 0 ścieżkach domu swego, a chleba bezczynnie nie jadła. Powstali synowie jej i najszczęśliwszą orzekli. I mąż jej również ją pochwalił: <<Wiele córek zgromadziło skarby: tyś je wszystkie przeszła>>. Zawodny jest wdzięk i próżna jest piękność: niewiasta, co Boga się boi ta dozna pochwały. Dajcie jej z owocu jej rąk, a dzieła jej niech ją chwalą w bramach.

 

GRADUAŁ

Wdzięk rozlał się na twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił cię na wieki. V. W obronie wiary i sprawiedliwości niech cudów dokona twoja prawica.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. W chwale i piękności swojej wystąp, walcz zwycięsko i króluj. Alleluja.

PS 44,3.5

Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus iñ aeternum. V. Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam: et deducet te mirabiliter dextera tua.

PS 44.5

Alleluia, alleluia. V. Specíe tua et pulchritudine tua intende, prospere procede, et regna. Alleluia.

 

EWANGELIA Mt: 13,44-52

Onego czasu: Powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść: «Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a przejęty radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę.

Również podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, poszukującemu pięknych pereł. A znalazłszy jedną perłę kosztowna, poszedł i sprzedał wszystko, co miał, i nabył ją.

Również podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I wyciągnąwszy ją, gdy była pełna, i usiadłszy na brzegu, dobre powybierali do naczyń, a złe precz wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą Aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumie-

liście to wszystko?>> Mówią Mu: <<Tak>>. Rzekł im: <<Przeto każdy uczony w Piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare>>.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Wdzięk rozlał się na twoich wargach, przeto Bóg pobłogosławił cię na wieki.

 

PS 44,3

Diffusa est gratia in labiis tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum, et in saeculum saeculi.

 

SEKRETA

Przyjmij, Panie, ofiarę, którą lud Tobie oddany składa ku czci Twoich Świętych, uznając, że dzięki ich zasługom doznał pomocy w ucisku. Przez Pana.

 

 

Accepta tibi sit, Domine, sacratae plebis oblatio pro tuorurn honore Sanctorum: quorum se meritis de tribulatione percepisse cognoscit auxilium. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił cię olejkiem wesela obficiej niż twe towarzyszki.

PS 44,8

Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem: propte rea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis.

POKOMUNIA

Nasyciłeś, Panie, rodzinę Twoją świętymi darami: wzmacniaj nas stale za wstawiennictwem tej, której uroczystość obchodzimy. Przez Pana.

 

 

Satiasti, Domine, familiam tuam muneribus sacms: ems, quaesumus, semper interventione nos refove, cuius solemnia celebramus. Per Dominum.