Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

17 października - św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy (3 kl., szaty białe)

2015-10-14

Św. Małgorzata Maria urodziła się w Burgundii w 1647 roku. Mając 24 lata wstąpiła do klasztoru Sióstr Wizytek w Paray-le-Monial. W szeregu objawień Pan Jezus przedstawił jej swoje Serce kochająca ludzi i spragnione ich miłości oraz żądał ustanowienia w piątek po oktawie Bożego Ciała święta Jego Serca dla wynagrodzenia Mu zniewag, których doznaje w Najświętszym Sakramencie. Św. Małgorzata doznała wiele cierpień, zanim uwierzono jej posłannictwu. Zmarła 17 października 1690 roku.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Usiadłam w cieniu Tego, za którym tęskniłam
i owoc Jego słodki memu gardłu.

Ps. Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Wzdycha i tęskni moja dusza do przedsionków Pańskich. V. Chwała Ojcu.

Pnp 2,3; PS 83,2-3

Sub umbra illius, quem desideraveram, sedi: etfructus eius dulcis gutturi meo.

Ps. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! concupiscit, et deficit anima mea in atria. Domini. V. Gloria Patri.

KOLEKTA

Panie Jezu Chryste, któryś św. Dziewicy Małgorzacie Marii cudownie odsłonił niedościgłe bogactwo Serca swego, daj nam, abyśmy dzięki jej zasługom i za jej przykładem miłując Ciebie we wszystkim i nade wszystko, mogli mieć w Sercu Twoim stałe mieszkanie: Który żyjesz.

 

Domine Iesu Christe, qui investigabiles divitias Cordis tui beatae Margaritae Mariae Virgini mirabaliter revelasti: da nobis eius meritis et imitatione; ut te in omnibus, et super omnia diligentes, iugern in eodem Corde tuo mansionern habere rnereamur: Qui vivis.

 

 

LEKCJA Ef 3,8-9.14-19

Šw. Małgorzata Maria została wybrana, aby przypomnieć ludzkości <<niedościgłe bogactwa Chrystusowe>>.

Bracia: Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została dana ta łaska, abym poganom wieścił niedościgle bogactwa Chrystusowe i oświecał wszystkich, na czym polega ta tajemnica, zakryta od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Z tej to przyczyny zginam kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, aby dał wam według bogactw chwały swojej, a za sprawą Ducha jego, wzmocnić się potężnie w wewnętrznego człowieka, tak aby przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach waszych. A wy, umocnieni i ugruntowani w miłości, abyście wraz ze wszystkimi świętymi pojąć mogli, jak ona jest rozległa i daleka, wzniosła i głęboka, abyście też mogli poznać, jak miłość Chrystusa przewyższa wszelką wiedzę, i (w ten sposób) byli napełnieni całą pełnością Bożą.

GRADUAŁ

Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej. V. Niszczeje me ciało i moje: Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem
w wieczności.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. ja należę do umiłowanego mego i ku mnie się zwraca jego tęsknota. Allelua.

Pnp 8,7; Ps 72,26

Aquae multae non potuerunt exstinguere caritatem, nec flumina obruent illam. V. Defecit caro mea, et cor meum: Deus cordis mei, et pars mea Deus in aeternum.

Pnp 7,10

Alleluia, alleluia. V. Ego dilecto meo, et ad me conversio eius. Alleluia.

 

EWANGELIA Mt 11,25-30

Onego czasu: Odpowiadając Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je maluczkim. Tak, Ojcze, bo tak się spodobało Tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca mego. I nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, jeno Syn i komu by Syn zechciał objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie i uginacie się pod ciężarem, a ja was pokrzepię. Wyżmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje słodkie jest, a brzemię moje lekkie».

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Cóż jest dobrem jego i co pięknem jego, jeno zboże wybranych i wino, które rodzi dziewice?

Zch 9,11'

Quid bonum eius est, et quid pulchrum eius, nisi frurnentum clectorum, et vinum germínans virgines?

SEKRETA

Przyjmij, Panie, dary ludu Swojego í spraw,
by nas zapalił ten Boski ogień, który wychodząc z Serca Syna Twojego, tak mocno płonął w świętej Małgorzacie Marii. Przez
tegoż Pana.

 

Accepta tibi sint, Domine, plebis tuae munera: et concede; ut ignis ille divinus nos inflammet, quo, dc Corde Filii tui emisso, beata Margarita Maria vehemcnter aestuavit. Per eundem Dominum.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ja dla umiłowanego mego i dla mnie umiłowany mój; on pasie trzody swe wśród lilii.

Php 6,2

Ego dilecto meo, et dl lectus meus mihi, qui pas citur inter lilia.

POKOMUNIA

Przyjąwszy Sakrament Ciała i Krwi Twojej prosimy Cię, Panie Jezu­, spraw za przyczyną św. Dziewicy Małgorzaty Marii, abyśmy wyzbyli się pychy i próżności świata i mogli
się przyoblec w cichość oraz pokorę Twojego Serca: Który żyjesz.

 

Corporis et Sanguinistui, Domine Iesu, sumptis mysteriis: concede nobis, quaesumus, beata Margarita Maria Virginc intercedente; ut, superbis sacculi vanitatibus exutis, mansuctudinem et humilitatem Cordis tui induere tnereamur: Qui vivis.