Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

20 października - św. Jana Kantego, wyznawcy (3 kl., szaty białe). W archidiecezji krakowskiej uroczystość I klasy, głownego patrona archidiecezji

2015-10-20

Św. Jan urodził się W Kętach w roku 1390. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później został jego profesorem i przez 50 lat wykładał teologię. Czterokrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc inaczej zaradzić nędzy, wyzbywał się własnego odzienia i obuwia. Zmarł 24 grudnia 1473 roku, rozdawszy ubogim całe swoje mienie. Relikwie spoczywają W kościele Św. Anny w Krakowie.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Miłosierdzie człowieka względem bliźniego, ale miłosierdzie Boże względem wszelkiego ciała. Kto ma miłosierdzie, naucza i ćwiczy jak pasterz trzodę swoją.

Ps. Błogosławiony mąż, który za radą bezbożnych nie idzie, nie wchodzi na drogę grzeszników, nie siada na schadzce zuchwalców. V. Chwała Ojcu.

Syf 18,12-13; PS 1,1

Miseratio hominis circa proximum: misericordia autem Dei super omnem carnem. Qui misericordiam habet, docet et erudit quasi pastor gregem suum.

Ps. Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum, et in via peccatorum non stetit, et in cathedra pestilentiae non sedit. V. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy doskonaląc się w umiejętności Świętych i okazując miłosierdzie bliźnim za przykładem świętego Wyznawcy Jana, przez jego zasługi otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez Pana.

 

Da, quaesumus, omnipotens Deus: ut, sancti Ioannis Confessoris exemplo in scientia Sanctorum proficientes, atque aliis misericordiam exhibentes; eius meritis, indulgentiam apud te consequamur. Per Dominum.

 

LEKCJA Jk 2,12-17

Najmilsi: Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności.  Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.  Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.

 

GRADUAŁ

Niech dzięki czynią Panu za jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów człowieczych. V. Bo duszę zgłodniałą nasycił, a duszę łaknącą napełnił dobrami.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Rękę swą otworzył ubogiemu, a dłonie swe wyciągnął ku biednemu. Alleluja.

Ps 106,8-9

Confiteantur Domino misericordiae eius: et mirabilia eius filiis homínum. V. Quia satiavit animam inanem: et animam esurientem satiavit bonis.

Prz 31,20

Alleluia, alleluía. V. Manum suam aperuit inopi: et palrnas suas extendit ad pauperem. Alleluia.

 

EWANGELIA Łk 12,35- 40

Życie Świętych było czujnym oczekiwaniom powrotu Chrystusa.

Onego czasu: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

 

Część darów złożonych przez wiernych na ofiarowanie przeznaczano dla ubogich. Obecnie ofiary pieniężne złożone na tacę także przyczyniają się do zaopatrzenia ich potrzeb.

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Oblokłem się w sprawiedliwość i przywdziałem praworządność swoją jako szatę i koronę. Okiem byłem ślepemu i nogą chromemu; byłem ojcem biednych.

Job 29,14-16

Iustitia indutus sum, et vestivi me, sicut vestimento et diademate, iudicio meo. Oculus fui caeco, et pes claudo: pater eram pauperum.

 

SEKRETA

Przez zasługi świętego Jana, Twego Wyznawcy, racz Panie, przyjąć łaskawie te ofiary i spraw, abyśmy miłując Ciebie ponad wszystko i wszystkich ze względu na Ciebie, podobali się Tobie z ducha i czynów. Przez Pana.

 

Has, quaesumus, Domine, hostias sancti Ioannis Confessoris tui meritis benignus assume: et praesta; ut, te super omnia et omnes propter te diligentes, corde tibi et opere placeamus. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Dawajcie, a będzie wam dane, miarę dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą dadzą wam w zanadrze wasze.

Łk 6.38

Date, et dabitur vobis: mensuram bonam, et confertam, et coagitatam, et supereffluentem dabunt in sinum vestrum.

 

POKOMUNIA

Nakarmieni słodyczą drogocennego Ciała i Krwi Twojej, Panie, kornie błagamy Twą łaskawość, abyśmy przez zasługi i za przykładem św. Jana, Twego Wyznawcy, stawszy się naśladowcami jego miłości, byli także uczestnikami jego chwały: Który żyjesz.

 

Pretiosi Corporis et Sanguinis tui, Domine, pasti deliciis, tuam supplices deprecamur clementiam: ut, sancti Ioannis Confessoris tui meritis et exemplis, eiusdem caritatis imitatores effecti, consortes simus et gloriae: Qui vivis.