Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

21 października - wspomnienie św. Hilariona, opata (szaty białe) oraz św. Urszuli i jej Towarzyszek, męczennic (szaty czerwone)

2015-10-19

Święty Hilarion urodził się W Palestynie około roku 290. Po studiach W Aleksandrii przyjął chrzest i zapoznał się ze św. Antonim pustelnikiem. Przejęty od niego sposób życia przeszczepił do Palestyny, gdzie znalazł wielu uczniów. Gdy wybuchło prześladowanie ]uliana Apostaty, św. Hilarion uszedł do Egiptu, a potem na Cypr, gdzie zmarł w 371 r.

Według podania święta Urszula była córką króla Brytów i z grupą towarzyszek odbyła pielgrzymkę do Rzymu. W drodze powrotnej pątniczki zostały wymordowane przez Hunów oblegających Kolomę. Św. Urszula jest patronką zakonu Urszulanek.

 

ANTYFONA NA WEJSCIE

Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język jego mówi to, co słuszne; prawo jego Boga mieszka w jego sercu.

Ps. Nie unoś się z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość czyniącym nieprawość. V. Chwała Ojcu.

PS 36,30-31.1

Os iusti meditabitur sapientiam, et lingua eius loquetur iudicium: lex Dei eius in corde ipsius.

Ps. Noli aemulari in malignantibus: neque zelaveris facientes iniquitatem. V. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Prosimy Cię, Panie, niech nas Tobie poleca wstawiennictwo świętego Hilariona Opata, abyśmy za jego przyczyną otrzymali to, czego nie zdołamy wyjednać naszymi zasługami. Przez Pana.

 

Daj nam, prosimy Cię Panie Boże nasz, czcić zawsze z nabożeństwem triumf świętych Twoich Dziewic i Męczennic Urszuli i jej Towarzyszek, abyśmy nie mogąc ich uczcić godnym sercem, przynajmniej wzięli udział w tym pokornym hołdzie. Przez Pana.

 

Intercessio nos, quaesumus, Domine, beati Hilarionis, Abbatis commendet: ut, quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio assequamur. Per Dominum.

 

 
Da nobis, quaesumus, Domine Deus noster, sanctarum Virginum et Martyrum tuarum Ursulae et Sociarum eius palmas incessabili devotione venerari: ut, quas digna mente non possumus celebrare, humilibus saltem frequentemus obsequiis. Per Dominum.

 

LEKCJA Syr 45,1-6
Umiłowany przez Boga i ludzi, którego pamięć niech będzie błogosławiona!  W chwale uczynił go podobnym do świętych i wielkim przez to, że był postrachem nieprzyjaciół. Przez jego słowa położył kres cudownym znakom i wsławił go w obliczu królów; dał mu przykazania dla jego narodu i pokazał mu rąbek swej chwały. Uświęcił go przez wierność i łagodność i wybrał spomiędzy wszystkich żyjących.  Pozwolił mu usłyszeć swój głos, wprowadził go w ciemne chmury i twarzą w twarz dał mu przykazania, prawo życia i wiedzy.

 

GRADUAŁ

Panie, dobrodziejstwami obsypałeś go szczodrze, włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni. V. Błagał Cię o życie, a Tyś go nim obdarzył, dni jego przedłużyłeś na wieki wieków.

 

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Alleluja.

PS 20,4-5

Domino, praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis: posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso. V. Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum saeculi.

 


PS 91,13

Alleluia, alleluia. V. Iustus ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur. Alleluia.

 

EWANGELIA Mt 19,27-29

W owym czasie Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»  Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.  I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Spełniłeś pragnienie jego serca, Panie,
prośbie ust jego nie odmówiłeś: włożyłeś mu na głowę koronę z drogich kamieni.

PS 20,3-4

"Desiderium animae eius tribuisti ei, Domine, et voluntate labiorum eius non fraudasti cum: posuisti in capite eius coronarn de lapide pretioso.

 

 

SEKRETA

Prosimy Cię, Panie, niech święty Hilarion, Opat, wybłaga, by dary ofiarne złożone na świętym ołtarzu posłużyły nam ku zbawieniu. Przez Pana.

 

Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na dary złożone na Twoim ołtarzu w uroczystość świętych Twoich Dziewic i Męczennic Urszuli i jej Towarzyszek, i jak im przez te święte tajemnice udzieliłeś chwały, tak nam szczodrze udziel przebaczenia. Przez Pana.

 

Sacris altaribus, Domine, hostias superpositas sanctus Hilarionus Abbas, quaesumus, in salutem nobis provenire deposcat. Per Dorninum.

 

Intende, quaesumus, Domine, munera altaribus tuis pro sanctarum Virginum et Martyrum tuarum Ursulae et Sociarurn eius festivitate proposita: ut, sicut per haec beata mysteria illis gloriam contulisti; ita nobis indulgentiam largiaris. Per Dominum.

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność W odpowiednim czasie.

Łk 12,42

Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam: ut det illis in tempore tritici mensuram.

 

 

POKOMUNIA

Gdy przyjęliśmy Twój Sakrament, o Panie, niech nas wspomaga orędownictwo świętego Hilariona, Opata, abyśmy naśladowali jego wzorowe życie i doznali skutków jego wstawiennictwa. Przez Pana.

 

Daj nam, prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem świętych Twoich Dziewic i Męczennic Urszuli i jej Towarzyszek czystą duszą przyjąć to, co spożyliśmy ustami. Przez Pana.

 

Protegat nos, Domine, cum tui perceptione sacramenti beatus Hilarionus Abbas, pro nobis intercedendo: ut et conversationis eius experiamur insignia, et intercessionis percipiamus suffragia. Per Dominum.

 

Praesta nobis, quaesumus, Domine: intercedentibus sanctis Virginibus et Mlartyribus tuis Ursula et Sociabus eius, ut, quod ore contingimus, pura mente capiamus. Per Dominum.