Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

29 października - feria

2015-10-28

Tego dnia mogą być odprawione:
- Msza o Najświętszym Sakramencie (do której propria podano poniżej)
- Msza o Duchu Świętym (do której propria podano poniżej)
- Msza dla uproszenia łask Ducha Świętego
- Msza z XXII niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego 

MSZA O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE (szaty białe)

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Karmił ich pszenicą przewyborną. A z opoki miodem nasycił ich.

 

Śpiewajcie z radością Bogu, mocy naszej, wznoście okrzyki Bogu Jakuba. Chwała Ojcu.

Ps 80, 17; Ps 80, 2

Cibavit eos ex adipe frumenti, et de petra, melle saturavit eos.

 

Exsultate Deo adiutori nostro: iubilateDeo Iacob. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Boże, Tyś w przedziwnym Sakramencie pamiątkę nam zostawił męki swojej: daj nam, prosimy, tak uczcić świętą Tajemnicę Ciała i Krwi Twojej, abyśmy ustawicznie w nas odczuwali owoc odkupienia Twego. Który żyjesz.

 

Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari; ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus: Qui vivis.

LEKCJA 1 Kor 11,23-29 

Bracia: Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb  i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę».  Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę».  Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.  Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha.  Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije.

GRADUAŁ

Oczy wszystkich z ufnością patrzą na Ciebie Panie; Ty dajesz im pokarm we właściwej porze. V. Otwierasz rękę swoją i napełniasz wszystko, co żyje, błogosławieństwem.

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Ciało moje prawdziwe jest pokarmem, Krew moja prawdziwie jest napojem. Kto pożywa Ciało moje i pije Krew moją, we Mnie mieszka, a ja w nim. Alleluja.

Ps 144, 15-16

Oculi omnium in te sperant, Domine : et tu das illis escam in tempore opportuno. V. Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione.

Ps 6, 56-57

Alleluia, alleluia. V. Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in eo.

 

EWANGELIA J 6, 56-59

W owym czasie rzekł Jezus ucznom swoim: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.  Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.  To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki»­

 

 

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Kapłani Pańscy kadzenie i chleb składają Bogu w ofierze, przeto świętymi być powinni wobec Boga swego,  by nie zhańbili Jego Imienia.

Kpł 21, 6

Sacerdotes Domini incensum et panes offerunt Deo: et ideo sancti erunt Deo suo, et non polluent nomen eius.

SEKRETA

Prosimy Ciebie, Panie, użycz łaskawie Kościołowi Twemu darów jedności i pokoju, które mistycznie wyraża ofiara przez nas składana. Przez Pana.

 

 

Ecclesiae, tuae, quaesumus, Domine, unitatis et pacis propitius dona concede: quae sub oblatis muneribus mystice designantur. Per Dominum.

 

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich pili, śmierć Pańską opowiadać będziecie, aż On przyjdzie. Ktokolwiek by przeto chleb ten pożywał lub kielich Pański pił niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej.

1 Kor 11, 26-27

Quotiescumque manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat: itaque quicumque manducaverit panem, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.

 

POKOMUNIA

Spraw, prosimy Cię Panie, aby w wieczności napełniała nas radość z posiadania Bóstwa Twojego, co wyobraża już doczesne spożycie przenajświętszego Ciała i Krwi Twojej: Który żyjesz.

 

Fac nos, quaesumus, Domine, divinitatis tuae sempiterna fruitione repleri: quam pretiosi Corporis et Sanguinis tui temporalis perceptio praefigurat: Qui vivis.

 

 

 

MSZA O DUCHU ŚWIĘTYM (szaty czerwone)

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, alleluja. Ten, który ogarnia wszystko, ma też znajomość wszelkiej mowy.

Ps. Powstaje Bóg, a pierzchają nieprzyjaciele Jego i uciekają przed Nim ci, co Go nienawidzą. Chwała Ojcu.

 

Mdr 1, 7; Ps 67, 2

Spiritus Domini replevit orbem terrarum, alleluia: et hoc quod continet omnia, scientiam habet vocis.

Exsurgat Deus, et dissipentur inimici eius: et fugiant, qui oderunt eum, a facie eius. Gloria Patri.

 

KOLEKTA

Boże, Tyś w pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego: daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Pana naszego... w jedności tegoż Ducha Świętego.

 

Deus, qui hodierna die corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de eius semper consolatione gaudere. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti.

 

LEKCJA Dz 8,14-17

W one dni: Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,  którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.  Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

 

GRADUAŁ

Błogosławiony lud, którego Bogiem jest Pan: naród, który On sobie wybrał na dziedzictwo. V. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.

(Następujący werset odmawia się przyklękając:)

ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Alleluja.

Ps 32,12.6

Beata gens, cuius est Dominus Deus eorum: populus, quem elegit Dominus in hereditatem sibi. V. Verbo Domini caeli firmati sunt: et Spiritu oris eius omnis virtus eorum.

 

 

Alleluja, alleluja. V. Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium: et tui amoris in eis ignem accende. Alleluia.

 

EWANGELIA J 14, 23-31

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.  Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.  To wam powiedziałem przebywając wśród was.  A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.  Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!  Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.  A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.  Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.  Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał.

In illo témpore: Dixit Iesus discípulis suis: Si quis díligit me, sermónem meum servábit, et Pater meus díliget eum, et ad eum veniémus et mansiónem apud eum faciémus: qui non díligit me, sermónes meos non servat. Et sermónem quem audístis, non est meus: sed eius, qui misit me, Patris. Hæc locútus sum vobis, apud vos manens. Paráclitus autem Spíritus Sanctus, quem mittet Pater in nómine meo, ille vos docébit ómnia et súggeret vobis ómnia, quæcúmque díxero vobis. Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: non quómodo mundus dat, ego do vobis. Non turbátur cor vestrum neque formídet. Audístis, quia ego dixi vobis: Vado et vénio ad vos. Si diligere tis me, gaudere tis utique, quia vado ad Patrem: quia Pater maior me est. Et nunc dixi vobis, priúsquam fiat: ut, cum factum fúerit, credátis. Iam non multa loquar vobíscum. Venit enim princeps mundi huius, et in me non habet quidquam. Sed ut cognóscat mundus, quia díligo Patrem, et sicut mandátum dedit mihi Pater, sic fácio.

 

 

ANTYFONA NA OFIAROWANIE

Utwierdź to, Boże, czegoś w nas dokonał. Przez wzgląd na Twoją świątynię, która jest w  Jeruzalem, niech królowie złożą Ci dary, alleluja.

Ps 67, 29-30

Confirma hoc, Deus, quod operatus es in nobis: a templo tuo, quod est in Ierusalem, tibi offerent reges munera, alleluia.

 

SEKRETA

Poświęć, prosimy Panie, te dary, które Tobie składamy i oczyść serca nasze oświeceniem Ducha Świętego. Przez Pana naszego... w jedności tegoż Ducha Świętego.

 

Munera, quaesumus, Domine, oblata sanctifica: et corda nostra Sancti Spiritus illustratione emunda. Per Dominum… in unitate eiusdem Spiritus Sancti.

PREFACJA

Prawdziwie jest to godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie dzięki Tobie czynili, Panie, święty Ojcze, wszechmogący, wiekuisty Boże, przez Chrystusa Pana naszego. Który wstąpiwszy ponad wszystkie niebiosa i siedząc na prawicy Twojej zesłał – w dniu dzisiejszym obiecanego Ducha Świętego na dzieci przybrane. Dlatego olbrzymią radością weseli się świat cały na okręgu ziemskim. Lecz i  niebieskie Moce i anielskie Mocarstwa hymn ku chwale Twojej śpiewają:

 

Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus: per Christum, Dóminum nostrum. Qui, ascéndens super omnes coelos sedénsque ad déxteram tuam, promíssum Spíritum Sanctum hodierna die in fílios adoptiónis effúdit. Quaprópter profúsis gáudiis totus in orbe terrárum mundus exsúltat. Sed et supérnæ Virtútes atque angélicæ Potestátes hymnum glóriæ tuæ cóncinunt, sine fine dicéntes:

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Oto wierny i roztropny sługa, którego Pan postawił nad swoją czeladzią, by każdemu wydzielał żywność w odpowiednim czasie.

Dz 2, 2.4

Factus est repente de caelo sonus, tamquam advenientis spiritus vehementis, ubi erant sedentes, alleluia: et repleti sunt omnes Spiritu Sancto, loquentes magnalia Dei, alleluia, alleluia.

 

POKOMUNIA

Tchnienie Ducha Świętego, Panie, niechaj oczyści serca nasze, a Jego rosy zwilżenie użyźni wnętrze dusz naszych. Przez Pana naszego... w jedności tegoż Ducha Świętego.

 

SanctiSpiritus, Domine, corda nostra mundetinfusio: et suirorisintimaaspersionefecundet. Per Dominum... in unitate eiusdem Spiritus Sancti.