Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

22 lutego - Katedry Świętego Piotra Apostoła (2 kl., szaty białe)

2016-02-21

Święto katedry św. Piotra, zwane od IV wieku jako łac. Natale Petri de cathedra – święto liturgiczne obchodzone 22 lutego w Kościele rzymskokatolickim. To święto w czasie którego katolicy wspominają z czcią tron św. Piotra Apostoła uznawanego za pierwszego papieża. Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą jedności Kościoła. W 1558 roku papież Paweł IV ustalił 18 stycznia, jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra, a 22 lutego na obchód święta objęcia stolicy w Antiochii. Oba święta obchodzone początkowo w Rzymie, Paweł IV rozszerzył obowiązkowo na cały Kościół łaciński. Do roku 1962 Kościół obchodził oba święta. Po reformie Jana XXIII zostały one połączone w jedno, pod brzmieniem ogólnym: święto „Katedry św. Piotra”. Katedra to uroczyste krzesło na którym zasiada biskup. Od nazwy tego krzesła kościół biskupi, czyli najważniejszy i pierwszy kościół w każdej diecezji nazywa się również katedrą. Krzesło biskupa jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Szczególne miejsce zajmuje katedra św. Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Za głównym ołtarzem, w apsydzie, jest tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V wieku znajdował się on w zbudowanym przez św. Damazego baptysterium bazyliki Św. Piotra. Relikwia składa się jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych bogato zdobionymi płytami z kości słoniowej. Katedra ta stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra, jak również jego następców. Święto jest więc z jednej strony aktem wdzięczności Rzymian za wyróżnienie ich miasta, z drugiej zaś strony jest okazją dla wiernych Kościoła do okazania wyrazu hołdu następcom św. Piotra. Za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

(kliknij, by przeczytać propria)

18 lutego - Czwartek po I niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-17

Pierwsza część dzisiejszej Mszy poucza nas o prawdziwej pokucie. Aby uzyskać przebaczenie grzechów, trzeba zaprzestać czynów złych i pełnić uczynki dobre (kolekta, lekcja) oraz usilnie błagać Boga o przebaczenie (ewangelia). Teksty towarzyszące ofierze wysławiają Boży dar Eucharystii. Na dobór tekstów mszalnych wpłynął kościół stacyjny. Antyfona na wejście wzięta z uroczystości św. Wawrzyńca wyraża zachwyt wkraczających do jego bazyliki. Przy kościele mieściła się diakonia zajmująca się rozdziałem chleba dla ubogich («panis» znaczy chleb). Stąd liczne aluzje do rozdawnictwa chleba doczesnego i eucharystycznego.

Tego dnia również wspomnienie św. Symeona, biskupa i męczennika.

(kliknij, by przeczytać propria)

17 lutego - Środa Suchych Dni Wielkiego Postu (2 kl., szaty fioletowe)

2016-02-16

Suche Dni są kwartalnymi dniami skupienia. Suche Dni wiosenne przypadające w Wielkim Poście w środę, piątek i sobote po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, mają umocnić w nas ducha tego okresu, który w całości poświęcony jest skupieniu. W czytaniach dawnej liturgii stają przed nami Mojżesz i Eliasz, poszczący przez 40 dni oraz Niniwici, którzy przez szczerą pokutę otrzymali przebaczenie. W ewangelii Chrystus ostrzega  dusze oczyszczone przed powtórnymi atakami szatana.  Jako główny znak Boskiego posłannictwa Chrystus Pan zapowiada «znak Jonasza proroka», to jest zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci. Obchód tych dni w dawnych czasach kończył się wigilią, czyli całonocnym czuwaniem. Pozostałością tej tradycji jest większa ilość czytań -  jak niżej.

(kliknij, by przeczytać propria)

16 lutego - Wtorek po I niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-15

Czas Wielkiego Postu to czas szukania Pana Boga, który jest obecnie szczeknie bliski (lekcja). Modlimy się, aby rosło w nas pragnienie Boga, w śpiewach mszalnych wyrażamy naszą ufność. Ewangelia o oczyszczeniu świątyni została wybrana ze względu na sąsiedztwo placu targowego kościołem stacyjnym. Świątynia jest obrazem duszy, z której trzeba usunąć wszystko, co nas rozprasza.

(kliknij, by przeczytać propria)

15 lutego - poniedziałek po I niedzieli Wielkiego Postu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-14

Chrystus staje dzisiaj przed nami jako Dobry Pasterz, który przez Chrzest Święty wprowadza do swojej trzody owce ze wszystkich narodów i troskliwie czuwa nad nimi. Za miłosierdzie doznane od Boga musimy się odwdzięczyć czynną miłością bliźniego. Miłość będzie głównym przedmiotem Sądu Ostatecznego, który zadecyduje o wiekuistej przynależności do Chrystusowej owczarni.

Tego dnia również wspomnienie św. Faustyna i Jowity, męczenników. Święci Faustyn i Jowita zostali ścięci w Brescji we Włoszech z początkiem II wieku. Legenda głosi, że byli braćmi, nie jest to jednak pewne.

(kliknij, by przeczytać propria)

13 lutego - Sobota po Popielcu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-13

Wewnętrzne przeobrażenie człowieka jest przede wszystkim dziełem laski Bożej. Dobre uczynki (lekcja) i walka z pokusami (ewangelia) wysłużą nam łaskę i odpoczynek w Bogu. Kolekta przypomina znaną prawdę, że post przyczynia się także do zdrowia fizycznego.

(kliknij, by przeczytać propria)

12 lutego - Piątek po Popielcu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-13

Dzisiaj poucza nas Kościół o chrześcijańskiej jałmużnie. Patronowie kościoła stacyjnego wsławili się miłosierdziem dla ubogich. Bazylikę ku ich czci ufundował senator Pammachiusz, który całe mienie rozdał ubogim. W czytaniach mszalnych przestrzega nas Kościół przed pozostawaniem na pokucie zewnętrznej. Szczerość naszego nawrócenia okazuje się przede wszystkim w miłości bliźniego, która musi ogarnąć także nieprzyjaciół. Miłosierdzie upodabnia nas do Boga.

Tego dnia również wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli zakonu Serwitów NMP, wyznawców.

(kliknij, by przeczytać propria)

11 lutego - Czwartek po Popielcu (3 kl., szaty fioletowe)

2016-02-10

W dzisiejszej Mszy św. wielokrotnie słyszymy wezwanie do ufnej modlitwy. Przez modlitwę Ezechiasz otrzymał przedłużenie życia, a setnik uzdrowienie sługi. Przez modlitwę wyprosimy sobie siłę do wytrwania w pokucie i przebaczenie grzechów.

Tego dnia również wspomnienie NMP z Lourdes

(kliknij, by przeczytać propria)