Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

21 grudnia - św. Tomasza, apostoła (2 kl., szaty czerwone)

2015-12-21

Tomasz Apostoł nie chciał uwierzyć w zmartwychwstanie, póki osobiście nie przekonał się o powrocie Chrystusa do życia. Ta ostrożność dodaje znaczenia jego świadectwu. Umocniony w_ wierze głosił Ewangelię w Małej Azji poza granicami cesarstwa rzymskiego. Według tradycji miał dotrzeć do Indii i tam ponieść śmierć koło Madras. Szczegółów jrgo życia nie znamy. Ukryty jak kamień fundamentu leży u początków budowy Kościoła Chrystusowego (lekcja). Chętnie powtarzajmy jego wyznanie wiary: «Pan mój i Bóg mój», które Kościół obdarzył odpustem.

(kliknij, by przeczytać propria)

19 grudnia - sobota suchych dni Adwentu (2 kl., szaty fioletowe)

2015-12-19

Obchód Suchych Dni kończył się w Rzymie wigilią, czyli czuwaniem przez noc z soboty na niedzielę, poświęconym modlitwie i czytaniu Pisma św. Pozostałością tej wigilii są modlitwy i lekcje zachowane w pouczającej części Mszy Świętej. Sobota Suchych Dni zimowych przez kilka wieków była jedynym dniem, w którym udzielano święceń. Takie obecnie udziela się w tym dniu święceń niższych i wyższych. Dlatego należy się dzisiaj modlić za przyjmujących święcenia. Lekcje wyjęte z proroka Izajasza wysławiają wielkość Zbawiciela i Jego dzieła. Święty Paweł uczy o powtórnym przyjściu Chrystusa. W ewangelii słyszymy głos Jana Chrzciciela, nawołującego do przygotowania dusz na przyjście Pana. We Mszy konwentualnej oraz we Mszy ze święceniami odczytuje się wszystkie modlitwy i lekcje. Natomiast w innych Mszach po 1 graduale można odmówić Dominus vobiscum i drugą modlitwę bez Flectamus genua, po czym bezpośrednio czyta się 6. lekcję.

(kliknij, by przeczytać propria)

18 grudnia - piątek suchych dni Adwentu (2 kl., szaty fioletowe)

2015-12-17

Pan jest blisko. Wykwita jak kwiat na gałązce, która wyrosła ze ściętego pnia Jessego. Rodzi się jako syn ubogiej i pokornej Dziewicy Maryi. O Jego wielkości stanowić będzie pełnia Ducha Świętego. Zamknięty w łonie Matki, udzielił Chrystus tegoż Ducha swojemu Przesłańcowi. Podobnie, przychodząc do nas w Eucharystii, udziela nam Chrystus swoich darów.

Tego dnia można odprawić również Mszę Rorate (propria poniżej).
 (kliknij, by przeczytać propria)
 

16 grudnia - środa suchych dni Adwentu (2 kl., szaty fioletowe)

2015-12-16

U progu każdej nowej pory roku Kościół poświęca trzy dni tygodnia — środę, piątek i sobotę — na post i modlitwę, aby uprosić błogosławieństwo Boże dla pracy ludzkiej oraz dla duchownych, którzy otrzymują w sobotę święcenia. Suche Dni zimowe przypadające w Adwencie przybrały ponadto charakter przygotowania do świąt. W dniu dzisiejszym Kościół wspomina tajemnicę Wcielenia, która przygotowała Boże Narodzenie. Tajemnica Wcielenia dokonała się w łonie Najświętszej Maryi Panny. Dlatego kościołem stacyjnym jest Jej bazylika, a teksty mszalne wspominają proroctwo Izajasza i scenę Zwiastowania. Dzisiejsza Msza zwana «Mszą złotą» dała początek «roratom», tj. wotywnej Mszy o Matce Bożej, które z niej zaczerpnęły swe teksty. Na ofiarowanie składamy Bogu nasz post, prosząc, aby nas oczyścił z win.

 Także wspomnienie świętego Euzebiusza. Św. Euzebiusz był biskupem Vercelli w Piemoncie. Sakrę biskupią otrzymał 16 grudnia 340 roku. Pierwszy na Zachodzie wprowadził zwyczaj wspólnego życia duchowieństwa. Wsławił się jako obrońca Bóstwa Chrystusa przeciw arianom. Z ich przyczyny znosił liczne prześladowania i wygnanie. Po powrocie do Vercelli zmarł 1 sierpnia 371 roku.

Tego dnia można odprawić również Mszę Rorate (propria poniżej)

(kliknij, by przeczytać propria)

11 grudnia - św. Damazego, papieża (3 kl., szaty białe)

2015-12-10

Święty Damazy został nazwany przez św. Hieronima dziewiczym nauczycielem dziewiczego Kościoła. W początkach wolności Kościoła stanął wobec konieczności obrony wiary przed herezją ariańską. Na jego życzenie św. Hieronim opracował przekład Pisma św. na język łaciński, który pod nazwą «Wulgaty» stał się urzędowym tekstem Kościoła. Ułożył wiele inskrypcji na grobach męczenników, które stanowią ważne dokumenty ich kultu. Zmarł w roku 384 i został pochowany w bazylice Św. Wawrzyńca «in Damaso», którą ufundował.

Tego dnia można odprawić również Mszę Rorate (propria poniżej).

(kliknij, by przeczytać propria)

10 grudnia - czwartek II tygodnia Adwentu (3 kl., szaty fioletowe)

2015-12-10

Tego dnia również wspomnienie świętego Melchiadesa, papieża i męczennika. Św. Melchiades wycierpiał wiele za wiarę w czasie ostatnich prześladowań rzymskich. Dożył jednak szczęśliwej chwili ogłoszenia edyktu mediolańskiego, którym cesarz Konstantyn zapewnił Kościołowi wolność. Zmarł w roku 314 śmiercią naturalną.

Tego dnia można również odprawić Mszę Rorate (propria poniżej).

(kliknij, by przeczytać propria)