Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując jej przeglądanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies). Więcej informacji można znaleźć w Polityce w sprawie Cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce w sprawie cookies, Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia!

Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra

Duszpasterstwo wiernych Liturgii Łacińskiej

Polska

Fssp_sancti

Ks. Marcin Kostka

2013-06-04
Dscf5398

Ksiądz Marcin Kostka, urodził się 21 stycznia 1979 roku w Busku – Zdroju w Diecezji Kieleckiej, w rodzinie Henryka i Anny Kostka. Uczęszczał od 1986 r. do 1992 r., do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dużych, a od 1992 do 1994 r., do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku Zdroju. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów Reformatów w Wieliczce, gdzie w 1998 roku zdał egzamin maturalny. W tym samym roku został przyjęty do Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Po rocznym nowicjacie rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce, które ukończył 24 lutego 2005 roku egzaminem magisterskim. Profesję Wieczystą złożył 2 lutego 2004 roku na Jasnej Górze, a święcenia diakonatu otrzymał 8 maja 2004 roku na Skałce w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 2005 roku na Jasnej Górze z rąk Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Ks. Abpa Józefa Kowalczyka. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w klasztorze i parafii w Toruniu, następnie po 2 miesiącach przeniesiono go do pracy
w klasztorze i parafii w Rzymie, tam też na polecenie przełożonych podjął studia doktoranckie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na wydziale Historii Kościoła. Po niecałym roku wrócił do Polski do pracy duszpasterskiej. Przez pół roku pracował jako spowiednik na Jasnej Górze oraz jako pomocnik Kustosza Sztuki Wotywnej, Kapelan Sióstr Westiarek i opiekun ministrantów jasnogórskich. W dniu 27 sierpnia 2006 roku został skierowany do pracy w klasztorze i parafii w Biechowie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Na tej placówce zakonnej od września 2006 r. do czerwca 2009 r., pełnił funkcje katechety w Gimnazjum Nr 2 im. Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni i duszpasterza w parafii. Uczył w gimnazjum Nr 2 w klasach od I do III. Z dniem 15 lipca 2009 roku został skierowany do posługi w paulińskim klasztorze i parafii w Brdowie. Jako obowiązki wyznaczono mu opiekę duszpasterską nad chorymi w parafii, spowiadanie sióstr zakonnych w Babiaku, posługę rekolekcyjno misyjną, posługę duszpasterską w parafii Brdów i Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. Służył także posługą duszpasterską wiernym środowisk klasycznego rytu rzymskiego we Wrześni, Łodzi, Bydgoszczy, Krakowie i Szamotułach. Otoczył także opieką młodzież harcerską i młodzież wojskową, pełnił wśród nich posługę kapłańską oraz instruktorską.W dniu 12 lutego 2013 roku otrzymał dekret eksklaustracyjny z Zakonu Paulinów i rozpoczął okres probacji w Bractwie Kapłańskim Świętego Piotra w Domu św. Jana Kantego w Krakowie.

 

Ks. dr hab. Wojciech P. Grygiel

2016-04-29
Xwojtek

Ks. Wojciech P. Grygiel, ur. 6 kwietnia 1969 w Świdnicy. Jest absolwentem XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu (1987) a także Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1992). Dalsze studia kontynuował na State University of New York at Binghamton w USA, gdzie w roku 1997 uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. W trakcie swojego pobytu w Binghamton zetknął się po raz pierwszy z mszą trydencką, sprawowaną jako msza "indultowa" w jednym z lokalnych kościołów. Tam też zapoznał się z działalnością Kapłańskiego Bractwa św. Piotra (FSSP), które w niedalekim Scranton w stanie Pennsylvania prowadziło wówczas Wyższe Seminarium Duchowne Matki Bożej z Guadelupe (Our Lady of Guadalupe Seminary). Dziś seminarium to znajduje się w Denton w stanie Nebraska. Po obronie pracy doktorskiej zdecydował się na wstąpienie do seminarium FSSP w Scranton, w którym odbył studia w zakresie filozofii (1997-2000). Studia teologiczne natomiast kontynuował w seminarium Bractwa w Wigratzbad, gdzie 21 czerwca 2003 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk J. E. Ks. Bpa Fernando Arêasa Rifana, ordynariusza Administratury Apostolskiej w Campos. Bezpośrednio po święceniach skierowany został na uzupełniające studia magisterskie z teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył uzyskując tytuł magistra w czerwcu 2004 roku. W tym czasie utrzymywał także kontakty z poznańskim środowiskiem tradycji łacińskiej. We wrześniu 2004 został za poleceniem ówczesnego generała FSSP, ks. Arnauda Devillersa, skierowany i przyjęty na studia doktoranckie z filozofii przyrody na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod kierunkiem ks. prof. Michała Hellera (obrona w maju 2007). Równolegle do pracy naukowej, zaangażował się w posługę dla krakowskiego środowiska tradycji łacińskiej, w którym jako duszpasterz posługuje do dzisiaj. Jest również przełożonym krakowskiego domu Kapłańskiego Bractwa św. Piotra, erygowanego przez generała FSSP, ks. Johna Berga, w czerwcu 2011 roku za pozwoleniem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Stanisława Dziwisza. W roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.